Duurzaamheidskaart

Duurzaamheidskaart

Onderweg naar een CO2-neutrale woningvoorraad. Een ingewikkelde puzzel. Veel informatie verspreid over verschillende partijen en softwarepakketten. Enerzijds veel ontwikkelingen die vragen om een hoge mate van wendbaarheid van corporaties. Anderzijds veel afstemming nodig met andere partijen.

Denk daarbij aan gemeenten over de lokale warmtevisie. Collega-corporaties over de aanpak in een wijk. Netbeheerders en marktpartijen over de timing van ingrepen. Hoe al deze informatie te combineren tot een overzichtelijk geheel? En vragen met betrekking tot het duurzaamheidsbeleid te beantwoorden?

De Duurzaamheidskaart van Atriensis innovatie geeft antwoord op die vragen. In deze online GIS applicatie zijn alle relevante duurzaamheidsdata met een muisklik binnen handbereik. Zowel van het corporatiebezit als het gebied waarin de woningen zich bevinden. Veel voor de hand liggende vragen komen aan bod. Welke huurwoningen liggen in de nabijheid van een warmtenet? Bij welke woningen is het gasnet aan vervanging toe? Welke woningen zijn bij uitstek geschikt voor zonnepanelen? Hoe zit het met risico's op overstroming bij extreme regenval?Voor meer informatie over de Duurzaamheidskaart, zie het productblad.
Vragen? Mail naar duurzaamheidskaart@atriensis.nl.