DuurzaamheidskaartMet één muisklik antwoord op actuele verduurzamingsvraagstukken

Woningcorporaties zijn op weg naar een CO2-neutrale woningvoorraad. Een nieuwe route, die veel vragen en onzekerheden oproept. Is aansluiting op een warmtenet zinvol? Waar dan te beginnen? Is een slimme combinatie mogelijk met activiteiten van collega-corporaties?

De Duurzaamheidskaart geeft antwoord!

Wat is de Duurzaamheidskaart? 

Een interactieve, online GIS-tool die essentiële verduurzamingskansen in beeld én binnen handbereik brengt. De Duurzaamheidskaart verbindt data van corporaties, omgeving en klimaat. Een schat aan duurzaamheidsinformatie in één overzichtelijke tool. Analyse op gebieds-, complex- en woningniveau.


Onmisbaar voor beleidsvorming, planvorming en uitvoering van verduurzamingsprojecten!

Kaartlagen in de Duurzaamheidskaart

De Duurzaamheidskaart bevat onder meer:

  • Corporatiebezit en woningkenmerken, op basis van export uit uw energiedatabase
  • Ligging en leeftijd van gasleidingen
  • Ligging van warmtenetten
  • Klimaateffecten, zoals bodemdaling, milieugezondheidsrisico en stedelijk hitte-eilandeffect
  • Kadastrale kaart en buurt-, wijk- en gemeentegrenzen
  • Demografische eigenschappen per buurt
  • NIEUW: Startanalyse Transitievisie Warmte van het Expertise Centrum Warmte

Alle kaartlagen zijn los van elkaar of juist gecombineerd te raadplegen om tot optimale inzichten te komen.

Vraag nu meer informatie aan!
En start met het identificeren van belangrijke verduurzamingskansen.


Vragen? Neem contact op met Nadine Bartman via duurzaamheidskaart@atriensis.nl of 040-7520100.