Multi-Inspectie

Multi-Inspectie

Woninginspecties zijn belangrijk bij het beheren van vastgoedinformatie. Corporaties willen huurders niet te vaak lastig vallen. Niet fijn, telkens een vreemd in je huis. De multi-inspectie van Atriensis data is dé oplossing.

Tijdens één woningbezoek meer data tegelijkertijd verzamelen. Energie-Indexen, woningwaarderingspunten, onderhoudsconditie, verhuurtekeningen, visuele asbestinspecties, veiligheidskeuringen of energiecoaching. Efficiency en huurdersvriendelijkheid staan centraal. Bij voorkeur één inspecteur voor alle onderdelen. Twee inspecteurs als het woningbezoek te lang gaat duren.

Basis is een beheer- of projectprotocol. Met daarin contactgegevens, werkprocedures, opleverformats en communicatie-afspraken. Jaarlijks stelt Atriensis data samen met de corporatie een inspectieplan op. Met per multi-inspectieonderdeel een korte stand van zaken, ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving, de woningvoorraad en de corporatie en een planning van uit te voeren inspecties.


Projecten