Multi-Inspectie

Multi-Inspectie

Woninginspecties zijn belangrijk bij het beheren van vastgoedinformatie. Corporaties willen huurders niet te vaak lastig vallen. Niet fijn, telkens een vreemd in je huis. De multi-inspectie van Atriensis data is dé oplossing.

Tijdens één woningbezoek meer data tegelijkertijd verzamelen. Energielabels, woningwaarderingspunten, gebruiksoppervlaktes, controle van tekeningen en verzamelen van andere vastgoeddata. Efficiency en huurdersvriendelijkheid staan centraal. Bij voorkeur één inspecteur voor alle onderdelen. Twee inspecteurs als het woningbezoek te lang gaat duren.

Basis is een beheer- of projectprotocol. Met daarin contactgegevens, werkprocedures, opleverformats en communicatie-afspraken. Jaarlijks stelt Atriensis data samen met de corporatie een inspectieplan op. Met per multi-inspectieonderdeel een korte stand van zaken, ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving, de woningvoorraad en de corporatie en een planning van uit te voeren inspecties.

 

Projecten