Warmtenet goedkoopste optie bij compacte bebouwing

Wat is het goedkoopste alternatief voor aardgas? Individuele elektrische warmtepompen of warmtenetten? En maakt het bij een warmtenet veel uit of het om midden of lage temperatuur gaat? Uitgebreid onderzoek van TKI Urban Energy naar verschillende referentiewijken. Warmtenetten op midden temperatuur blijken vaak de meest optimale oplossing.  Alternatief

Gemeenten moeten uiterlijk 2021 hun warmtevisie per wijk vaststellen. Wat is het alternatief voor aardgas? Groen gas of waterstof lijken alleen in uitzonderingssituaties een realistische optie. Niet voor 2030 en dan nog toepassing eerst in de industrie en transport. Bij compacte bebouwing met veel corporatiebezit gaat het daarom meestal om de keuze tussen individuele elektrische warmtepompen en warmtenetten. Waarbij meteen de vraag naar het temperatuurregime speelt voor de warmtenetten. Bestaande woningen zijn nu afgestemd op hoge temperatuur (eerder bericht Atriensis): aanvoertemperatuur van 90 graden en retourtemperatuur van 70 graden. Bij nieuwe warmtenetten gaat het om midden temperatuur met 70-40 graden en lage temperatuur met 40-25 graden of 20-10 graden. Het onderzoek van TKI Urban Energy (rapport en samenvatting) kijkt niet alleen naar kosten, maar ook naar reductie van uitstoot van CO2.   

Vergroenen

Uitgangspunt is een wijk met ruim 2.000 woningen, waarvan 60% gestapeld en 40% grondgebonden. Gemiddeld nu energielabel C tot D. Conclusies van de onderzoekers:

  • Een warmtenet op midden temperatuur leidt tot de laagste kosten, gevolgd door een warmtenet op lage temperatuur. De all electric oplossing met warmtepompen is het meest kostbaar
  • De reductie van CO2 van het warmtenet met lage temperatuur is vergelijkbaar met die van de all electric oplossing. Uiteraard met als voorwaarde dat verduurzaming van de bron van het warmtenet door het warmtebedrijf en de elektriciteitsvoorziening door de overheid  de komende decennia doorzet
  • Het warmtenet op midden temperatuur levert een lagere reductie van CO2 op. Wel altijd nog beduidend meer dan bij het continueren van het gebruik van aardgas. En beduidend meer dan overheidsdoelstellingen
  • Het vergroenen van de resterende elektriciteits- en piekvraag bij warmtenetten op midden temperatuur maakt deze optie praktisch CO2-neutraal

Als gemeenten voor dichtbebouwde wijken met corporatiebezit koersen op een warmtevisie met warmtenetten met midden temperatuur is dat voor corporaties vooralsnog een wenselijke richting.  

Meer informatie: Frank van Hoogstraten


Publicatiedatum: 8 december 2019 00:00

Laatste nieuws