SEEH nu ook interessant voor corporatiewoningen in VVE

De Subsidie energiebesparing eigenhuis (SEEH) voor VvE’s geldt vanaf 1 september 2020 ook voor huurwoningen van onder meer corporaties. De VvE vraagt zelf in één keer subsidie aan voor alle woningen. Tijdelijk zijn de subsidiebedragen met gemiddeld 50% verhoogd. Een mooie kans!


SEEH

SEEH stimuleert energiebesparende maatregelen in bestaande woningen. Twee doelgroepen: eigenaar-bewoners en VvE’s. Dit bericht gaat in op de tweede. De SEEH voor VvE’s loopt tot en met 31 december 2022. Het totale budget is € 14 miljoen. Op 2 juni was daarvan € 6,5 miljoen verstrekt. Nog volop ruimte dus. Subsidie aanvragen kan voor energieadvies, eventueel gecombineerd met procesbegeleiding of meerjarenonderhoudsplanning. Maar ook voor uitvoering van minimaal twee isolatiemaatregelen zoals spouw-, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++- of triple glas. Bij combinatie van meerdere maatregelen tot een zeer energiezuinig woning is er een bonussubsidie van € 4.000 per woning. Aanvragen van SEEH gaat via Eloket van RVO en altijd ná opdracht maar vóór start van de uitvoering. De isolerende maatregelen moeten zijn uitgevoerd binnen twaalf maanden na de subsidiebeschikking. Bij een zeer energiezuinige woning binnen 24 maanden.

Kans

Om VvE’s tegemoet te komen in deze onzekere tijden past minister Olongren de SEEH aan. De wijzigingen zijn te lezen in een internetconsultatie die loopt tot 7 juli 2020. Drie aanpassingen:

  1. Vanaf 1 september 2020 mogen VvE’s ook SEEH subsidie aanvragen voor huurwoningen. Dat vermindert de administratieve rompslomp bij het toepassen van energiebesparende maatregelen waar alle woningen in de VvE profijt van hebben. Voorwaarde is wel dat voor de betreffende huurwoningen door de corporatie geen STEP of RVV Verduurzaming is aangevraagd
  2. Meerdere keren SEEH aanvragen voor dezelfde woning mag voortaan. Mits het om andere energiebesparende maatregelen gaat
  3. Tijdelijk, van 1 juni tot 31 december 2020, zijn de subsidiebedragen voor energiebesparende maatregelen verhoogd met gemiddeld 50%

Meer informatie: Dyon Noy


Publicatiedatum: 22 juni 2020 08:00

Laatste nieuws