Inschrijving geopend | kennisbijeenkomst samen verduurzamen: huurders en particulieren

De energietransitie is een heel karwei! Corporaties en particulieren moeten binnen woonwijken wel samen optrekken. Hoe aanpakken, waar starten? Eerst draagvlak, daarna doelen en vervolgens het juiste proces. Welke aanpak werkt het beste? Pittige vraagstukken. Visies van wethouders, experts, best practices. Alles komt aan bod tijdens de inspirerende kennisbijeenkomsten van Atriensis. Deze keer in samenwerking met Over Morgen.


Programma

Ik wil alleen de wijken in als we de energietransitie voor de inwoners kostenneutraal kunnen regelen.’ Dat is waar wethouder Jan van der Meer van Eindhoven voor staat. Tijdens de kennisbijeenkomsten geven wethouders hun visie op de energietransitie en aanpak in de woonwijken van hun stad. Ook experts krijgen het woord en geven hun bevindingen over het gezamenlijk verduurzamen. Want hoe werkt het in de praktijk? Corporaties met hun huurders moeten nu eenmaal gezamenlijk optrekken met particuliere woningbezitters. Een expertpanel geeft antwoord op vraagstukken over financiering, participatie en eigenaarschap. Bovendien inspirerende praktijkvoorbeelden. 

Amstelveen, donderdag 9 mei 2019

14.30 – 15.00 ontvangst
15.00 – 16.00 Wethouder Astrid Janssen, Gemeente Amersfoort
16.00 – 17.00 Samen verduurzamen: experts gaan in op vragen
17.00 – 18.00 Pauze met warme maaltijd
18.00 – 20.00 Best practices:

Eerste wijkervaringen, Eline van den Ende adviseur wijkaanpak warmtetransitie HVC

Woningcorporaties vervullen op veel plekken in Nederland hun rol als startmotor van de transitie. Zeker in wijken waar de woningen overwegend in handen zijn van woningcorporaties hebben zij veel slagkracht. De transitievoorkeur die de woningcorporatie in zo’n wijk heeft, qua techniek en timing, heeft ook invloed op het keuzeproces voor individuele woningeigenaren. In deze presentatie voorbeelden uit Heerhugowaard, Sliedrecht en Dordrecht in wijken waar woningcorporaties en particulieren zij-aan-zij keuzes maken in de warmtetransitie.

Urgenda aanpak, Nina Bos Regisseur klanten bij Parteon

Parteon is eind 2019 gestart met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad conform de Urgenda-aanpak. Gasloos en (bijna) energieneutraal is het doel. Voorzien van een warmtepomp en zonnepanelen. Er is gestart met een pilot van 3 woningen in Assendelft. In 2019 wordt de aanpak verder uitgerold met als doel om zo’n 200 woningen te verduurzamen. Tijdens de bijeenkomst meer over de aanpak, het proces en de participatie.

Zwolle, donderdag 16 mei 2019

14.30 – 15.00 ontvangst
15.00 – 16.00 Wethouder, volgt
16.00 – 17.00 Samen verduurzamen, experts gaan in op vragen
17.00 – 18.00 Pauze met warme maaltijd
18.00 – 20.00 Best practices:

Wijk Schothorst-Zuid, Ron de Graaf Adviseur voor Gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft in dialoog met de woningcorporaties Portaal, Alliantie en Omnia en netbeheerder Stedin ervoor gekozen om in Schothorst-Zuid als eerste wijk aan de slag te gaan met aardgasvrij. De redenen hiervoor waren de mix aan particulier en woningcorporatie bezit en de diversiteit aan bewoners en woningcategorieën. In opdracht van de gemeente is Ron de Graaf van Over Morgen de projectleider van het Warmteplan (uitvoeringsplan). Hij gaat in op de wijze waarop dit plan tot stand komt, waarbij hij specifiek in gaat op de rol van de woningcorporaties.

Utrechtse wijk Overvecht-Noord, Marianne Nevens Omgevingsmanager voor programma Overvecht-Noord

De ambitie is dat de bestaande Utrechtse wijk Overvecht-Noord in 2030 aardgasvrij is. Meer dan 70% van de bijna 8.000 woningen in de wijk is eigendom van de drie woningcorporaties. Huurders, maar ook particuliere huiseigenaren kijken naar hen. Wat doen de corporaties met hun gespikkelde bezit; eengezinswoningen in rijtjes waar ook eigenaar-bewoners zitten? Kunnen zij die eigenaar-bewoners ook helpen om hun woningen te isoleren of een alternatief voor aardgas te kiezen? Wat doen de corporaties in VvE's waarin zij woningen bezitten? Omgevingsmanager Marianne Nevens deelt ideeën en dilemma's met u.

Masterplan gemeente Groningen, Petra Hof Beleidsmedewerker Energie bij Gemeente Groningen & Ludo Kobes Hoofd onderhoud bij Patrimonium

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 COneutraal en aardgasloos te zijn. Samen met de Groninger woningcorporaties is er een masterplan opgesteld waarbij antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:

  • Wat is COneutraal volgens gemeente en woningcorporaties en waar ligt de rol
  • Hoeveel van de totale corporatievoorraad in Groningen inmiddels aardgasvrij en COneutraal is
  • Welke uitdagingen er nog liggen, en
  • de afspraken tussen de gemeente en woningcorporaties

Eindhoven, donderdag 23 mei 2019

14.30 – 15.00 ontvangst
15.00 – 16.00 Wethouder Jan van der Meer, Gemeente Eindhoven
16.00 – 17.00 Samen verduurzamen, experts gaan in op vragen
17.00 – 18.00 Pauze met warme maaltijd
18.00 – 20.00 Best practices:

Rivierenwijk Zuid, Lucien van der Plaats projectleider Gemeente Heerhugowaard

In de Rivierenwijk-Zuid in Heerhugowaard werken gemeente, woningcorporatie en nutsbedrijven nauw samen om zoveel mogelijk huur- en koopwoningen op het warmtenet aan te sluiten, als alternatief voor aardgas. Dit wordt gecombineerd met een grootschalige herinrichting van de wijk. In deze presentatie de aanpak.

De wijk ‘t Ven, Roozbeh Nikdel Projectleider Energietransitie Gemeente Eindhoven & Alex Hulshoff Projectmanager voor Woonstichting ‘thuis

De wijk ’t Ven is één van de drie pionierbuurten in Eindhoven waar de gemeente momenteel in samenspraak met de bewoners de alternatieven voor aardgas verkent. Het doel is dat eind 2019 er een plan ligt waarin staat op welke manier de bewoners gefaseerd kunnen overstappen op alternatieven voor aardgasvrij.

De opgave in ’t Ven is groot: het aardgasvrij maken van 1.946 woningen en 138 andere gebouwen vóór 2030. Een groot deel van de woningen is van de woningcorporaties ’thuis, Wooninc., Woonbedrijf en Trudo. Woonstichting ’thuis heeft al een begin gemaakt om huizen energiezuiniger te maken door middel van renovatie. Tijdens deze duo presentatie aandacht voor de proeftuin aardgasvrije wijk ‘t Ven en het renovatieproject van ‘thuis.

Mis het niet

Wil je verzekerd zijn van deelname, meld je dan direct aan. Per locatie is er plaats voor maximaal 50 deelnemers. Voor bestuurders en toezichthouders zijn er per kennisbijeenkomst 4 PE-punten te behalen. Vol=vol.

Geef naast je NAW-gegevens ook duidelijk je voorkeurslocatie + datum aan. Mocht het nodig zijn, eventuele dieetwensen of allergenen. Alle bijeenkomsten vinden plaats op onze eigen kantoren te Amstelveen, Zwolle en Eindhoven.

Meer informatie en aanmelden: Cemile Kara
Publicatiedatum: 20 maart 2019 08:00

Laatste nieuws