ACM meldt maximale aansluitbijdragen warmtenetten (2)

De ACM publiceerde recent een overzicht van maxima voor aansluitingen van zowel afzonderlijke woningen als blokken. Helaas nog veel losse eindjes, zoals het eerste bericht aangaf. Marco de Boer van VBTM Advocaten geeft in dit tweede bericht antwoord op een viertal vragen van Dyon Noy van Atriensis.   1 Aansluitplicht

Dyon Noy. Met regelmaat zal de aansluitbijdrage die het warmtebedrijf voor een gezonde exploitatie nodig heeft hoger zijn dan het maximum van de ACM. Ook bij al aanwezige warmtenetten. Zijn warmtebedrijven te dwingen tot aansluiting als hun werkelijke kosten beduidend hoger dan de maxima van de ACM liggen?

Marco de Boer. In de huidige Warmtewet is geen aansluitplicht opgenomen voor warmteleveranciers. Dit betekent dat warmtebedrijven niet kunnen worden gedwongen tot het realiseren van een aansluiting als de aansluitkosten die zij vragen hoger liggen dan de maximum aansluitbijdrage. In de nieuwe Warmtewet 2.0 verschijnt wel een aansluitplicht (brief aan Tweede Kamer december 2019).

2 Kostendekkingsbijdrage

Dyon Noy. Is een aanvullende kostendekkingsbijdrage  bovenop de maxima toegestaan om een businesscase sluitend te maken?

Marco de Boer. Er bestond behoefte aan een helder maximum omdat er veel onduidelijkheid bestond. Vandaar de maxima zoals de ACM publiceerde voor 2020 (tarievenbesluit 2020). Deze gelden voor zowel bestaande als nieuwe warmtenetten. Bij verdere uitwerking van de Warmtewet is goedkeuring gegeven voor een aanvullende kostendekkingsbijdrage naast de maxima voor de aansluitbijdrage. Daarmee is de duidelijkheid uiteraard weg. Uiteraard is het zaak dat zowel de aansluitbijdrage als eventuele aanvullende kostendekkingsbijdrage transparant en redelijk opgesteld zijn. Uiteindelijk kan de ACM bij geschillen optreden.    

3 Aansluitlengte

Dyon Noy. De maxima voor de aansluitbijdrage zijn afhankelijk van de aansluitlengte. Wat is daar de definitie van? Zeker in geval van een nieuw warmtenet?

Marco de Boer. Het gaat om de afstand enerzijds enerzijds de afgifteset en anderzijds het koppelelement of T-stuk waar de aftakking van de hoofdleidingen plaatsvindt. Mochten die heldere aftakking ontbreken, dan is het zaak om gezamenlijk één of meerdere fysieke punten vast te stellen.

4 Particulieren

Dyon Noy. Stel corporaties betalen een aanvullende projectbijdrage bovenop de maxima om een warmtenet haalbaar te maken. Is het denkbaar dat het warmtebedrijf al dan niet in een later stadium particulieren verplicht moet aansluiten voor het maximum van de ACM? Waardoor per saldo de particulieren minder dan de corporatie betalen en corporaties uiteindelijk meebetalen voor de particulieren.

Marco de Boer. Het is denkbaar de corporaties de komende tijd in hun rol van startmotor naast de gemaximeerde aansluitbijdrage een aanvullende kostendekkingsbijdrage betalen. De Warmtewet 2 komt eraan met mogelijk een aansluitplicht. Het is dan denkbaar dat particulieren warmteleveranciers ertoe dwingen de maxima van de ACM zonder die kostendekkingsbijdrage te hanteren. Een ongelukkig situatie en bepaald geen stimulans voor corporaties in hun rol als startmotor. Voorkom dit door hierover met het warmtebedrijf transparante afspraken te maken en die vast te leggen in een overeenkomst voordat akkoord gegaan wordt met een aanvullende kostendekkingsbijdrage voor het corporatiebezit. 

Meer informatie: Dyon Noy
Publicatiedatum: 2 februari 2020 00:00

Laatste nieuws