Nieuwe regels asbesthoudende daken & beglazingskit

De laatste weken trok het weggestemde verbod op asbestdaken alle aandacht. Minder aandacht voor de versoepelde eisen voor verwijderen van asbesthoudende beglazingskit. Onterecht. Asbesthoudende beglazingskit is regelmatig spelbreker bij verduurzaming. De nieuwe regels maken verwijderen een stuk makkelijker en goedkoper. 


Beglazingskit

In ieder geval tot 1993 werden asbesthoudende beglazingskit en stopverf toegepast. Over het algemeen droog en hard, vaak grijs, rood- of bruinachtig. Maar ook vaak overschilderd. Moeilijk te herkennen. Tot nu toe strenge eisen voor het verwijderen. De gezondheidsrisico’s bij het verwijderen zijn beperkt. Daarom per direct een versoepeling van de eisen. Verwijderen van asbesthoudende beglazingskit valt voortaan onder risicoklasse 1. Vaststellen van de risicoklasse door een gecertificeerd bedrijf blijft verplicht. Net als melden bij de Inspectie SZW. Maar verwijderen mag voortaan door een niet-gecertificeerd bedrijf. Het  Protocol Asbesthoudend beglazingskit schrijft werkmethode voor. 

Asbestdaken

Jaren overleg over een verbod op asbestdaken. Eerst per 2024, later 2025. Maar uiteindelijk helemaal niet. Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een wettelijke verplichting op verwijderen van asbestdaken weggestemd. Het draagvlak slonk de afgelopen tijd flink. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat de gezondheidsrisico’s door asbestdaken verwaarloosbaar zijn. Diverse belangenorganisaties betoogden dat de kosten niet opwegen tegen de opbrengsten. Voorlopig dus geen wettelijke regels. Maar dat ontslaat corporaties niet van hun verantwoordelijkheid. Bij verweerde asbestdaken in slechte conditie kunnen asbestvezels vrijkomen. Wel degelijk een risico. Maak een overzicht van asbesthoudende daken, hun conditie en een meerjarenplan voor verwijdering.

Meer informatie: Esther van Bavel


Publicatiedatum: 18 juni 2019 08:00

Laatste nieuws