Eindelijke serieuze aanpak vocht en schimmel

Zo’n 1,5 miljoen huishoudens ervaren overlast van vocht en schimmel in hun woning. Gevolg: serieuze gezondheidsklachten en aantasting van woongenot. Minister Ollongren neemt het heft in handen. Een integrale, landelijke aanpak. Makkelijk melden, snel onderzoek en doorpakken met oplossingen. Aan de slag.


Urgentie

De ernst van het probleem is groter dan gedacht. Bijna 19%, 1,5 miljoen, van alle huishoudens klaagt over vocht en schimmel in hun woning. Bron: WoON2018. Koploper is de huursector: zowel in de particuliere als sociale sector geeft ongeveer 28% van d ehuurders aan problemen te hebben. Koopwoningen doen het een stuk beter met klachten in 12% van de woningen. Woningen met vocht en schimmel zijn vaker meergezinswoningen, ouder, liggen in stedelijk gebied en zijn niet energiezuinig. De oorzaken zijn al jaren bekend. Bouwkundige gebreken, slechte ventilatiemogelijkheden, bewonersgedrag. Vaak een combinatie van die drie. Die vraagt om een integrale aanpak. Met een huisbezoek, luisteren naar bewoners en technisch onderzoek. Moeilijker dan het lijkt. 

Aanpak

Een voortvarende landelijke aanpak. Hoge inzet door plaats op de agenda voor woonvisies en prestatieafspraken in de tweede helft van 2019. Rond de zomer eerste slag bij de G4 gemeenten. Op basis van de Haagse Aanpak. Daarna uitrol in de rest van Nederland. En al in het najaar evaluatie en eventueel aanvullende acties. Hoofdlijnen van de voorgestelde aanpak:

  • Beter en breder bereikbare informatie over gezond wonen. Voorbeeld: gezondwonen.nl
  • Makkelijk melden van vocht en schimmel door huurder bij corporatie
  • Snelle reactie door corporatie inclusief onderzoek ter plaatse. Gebruik de Aedes handreiking ‘Aanpak van vochtproblemen’
  • Probleem niet duidelijk? Huurder of corporatie schakelt onafhankelijk deskundige in, betaald door corporatie en gemeente. Met als resultaat een rapport met echte oplossingen

Extra tip voor corporaties: combineer de energietransitie met aanpak van vocht en schimmel. Niet alleen schoon en comfortabel wonen, maar ook gezond. Voor veel huurders een belangrijke motivatie!

Meer informatie: Esther van Bavel


Publicatiedatum: 11 juni 2019 08:00

Laatste nieuws