Webinarprogramma

2021

De verduurzaming van het corporatiebezit staat in het brandpunt van de belangstelling. Veel kaders zijn nog onduidelijk of niet op orde. Voor corporaties zaak om ontwikkelingen op de voet te volgen. Atriensis biedt hiervoor een compleet webinarprogramma aan. 

De Atriensis webinars vinden altijd plaats op een donderdag van 15.00 tot 17.00 uur. De Atriensis lunchlezingen vinden altijd plaats op een dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur met een actueel thema dat ongeveer een maand van tevoren bekend wordt gemaakt.

Hieronder meer informatie over de verschillende webinars en de mogelijkheid om aan te melden!

Webinarprogramma 2021

Slim omgaan met subsidies

Wanneer:Dinsdag 26 oktober 2021
Tijd:12.00 - 13.00 uur


Subsidies zijn hard nodig om verduurzaming van corporatiebezit aan te jagen. Opvallend is dat het aantal regelingen in sneltreinvaart toeneemt. Logisch als je bedenkt dat Nederland voor een enorme inhaalslag staat. Benieuwd naar de meest recente ontwikkelingen op subsidiegebied voor verduurzaming van corporatiebezit? Of naar de slimste aanpak om niets mis te lopen? Cato Ploem van Atriensis projecten gaat tijdens deze lunchlezing hier op in. Een tijdinvestering die zich altijd zal terugverdienen!  

 

 

Naar intelligente elektriciteitsvoorzieningen in de huursector

Wanneer:Donderdag 28 oktober 2021
Tijd:15.00 - 17.00 uur


Van oudsher concentreren corporaties zich op reductie van energieverbruik -meestal aardgas- voor verwarmen. Daar komt in razend tempo een nieuwe uitdaging bij: een toekomstbestendige elektriciteitsvoorziening. Steeds vaker all electric verwarming en koeling, inductie koken, etc. Om het publieke elektriciteitsnet minder te belasten start het afbouwen van salderen vanaf 2023. Hoe kunnen corporaties anticiperen op dergelijke ontwikkelingen? Welke nieuwe organisaties spelen hierbij een grote rol? In dit webinar komen antwoorden op deze vragen aan bod.

 

Versnelling circulair materiaalgebruik: van experiment naar no brainer

Wanneer:Donderdag 11 november 2021
Tijd:15.00 - 17.00 uur


De transformatie naar CO2-neutrale energievoorziening van huurwoningen gaat gepaard met een ongekende milieubelasting. Van de regen in de drup. Rondom toepassing van circulaire materialen hangt een geitenwollensokken imago. Het blijft te lang in een experimenteel stadium op basis van dat softe imago hangen. Tijdens dit webinar gaan deskundigen daarom juist op de no brainers in. Welke oplossingen zouden vanzelfsprekend moeten zijn? Met tips om mogelijke blokkades op te lossen.

 

Efficiënte toepassing zonnepanelen door woningcorporaties met Zonwijzer

Wanneer:Dinsdag 30 november 2021
Tijd:12.00 - 13.00 uur


Ruim 10% van de corporatiewoningen is reeds voorzien van zonnepanelen. De komende jaren groeit dit aandeel nog fors. Reden te meer om dit efficiënt te organiseren. Naast ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving staan we ook stil bij ontwikkelingen op technisch en financieel gebied. Daarnaast delen gebruikers hun ervaringen met platform Zonwijzer.

 

Handelingsperspectief van bewoner-eigenaren voor de warmtetransitie op orde

Wanneer:Donderdag 9 december 2021
Tijd:15.00 - 17.00 uur


Door verkoop van woningen in het verleden hebben corporaties vaak te maken met gespikkeld bezit bij grondgebonden eengezinswoningen en verenigingen van eigenaren bij appartementen. Lastig en kostenverhogend als uitvoering van het hele blok vereist is bij verduurzaming. Ontwikkeling van een handelingsperspectief is cruciaal. In dit webinar presenteren deskundigen de belangrijkste bouwstenen voor adequaat handelingsperspectief: ontwikkeling intrinsieke motivatie, financieringsmogelijkheden en ondersteuning.