AANMELDEN WEBINAR

Klik op het webinar in onderstaande tabel om naar het aanmeldformulier te gaan.

  • Webinar

Programma

15.00  - 15.40 uurDyon Noy van Atriensis projecten beschrijft de kosten die corporaties de komende decennia moeten maken om hun woningvoorraad CO2 neutraal te transformeren. Gemeenten geven uiterlijk in 2021 aan welk alternatief van aardgas er per wijk komt. Kosten voor corporaties hangen daar nauw mee samen. Hoe stem je het eigen strategisch voorraadbeleid op de timing van de gemeente af? De routekaart voor verduurzaming speelt een sleutelrol hierbij.
15.40 – 16.20 uurJohan Conijn van Finance Ideas gaat op de financierbaarheid van de verduurzamingsopgave in. Hoe verhouden deze kosten zich tot die van andere terreinen zoals het huurbeleid en de nieuwbouwopgave? Hoe zit het met regionale verschillen? Het Corporatie Prognose Model geeft inzicht in financierbaarheid en de beleidskeuzen voor corporaties om de opgave haalbaar te maken als het wringt.
16.20 – 17.00 uurAan Johan Conijn van Finance Ideas wordt een aantal stellingen gericht op de haalbaarheid voorgelegd door Dyon Noy van Atriensis projecten. Wel of niet de grenzen van financiering opzoeken? Is outsourcing van een substantieel deel van de opgave onderdeel van de oplossing? Voorrang voor beperking huurniveau bij zittende huurders of voor verduurzaming van hun woningen?